ดร.จริยา ศรมยุรา
ผู้อำนวยการ

ปวิชญา แดงเรือน
หัวหน้าแผนก สนับสนุนงานพันธกิจ

บุญจิรา นันป้อ
พนักงานบัญชี

มงคล กำทอง
ไอที – ผลิตสื่อ

 • ดร.จริยา ศรมยุรา
  ผู้อำนวยการ

  ปวิชญา แดงเรือน
  หัวหน้าแผนก สนับสนุนงานพันธกิจ

  บุญจิรา นันป้อ
  พนักงานบัญชี

  มงคล กำทอง
  ไอที – ผลิตสื่อ

 • ดร.จริยา ศรมยุรา
  ผู้อำนวยการ

  ปวิชญา แดงเรือน
  หัวหน้าแผนก สนับสนุนงานพันธกิจ

  บุญจิรา นันป้อ
  พนักงานบัญชี

  มงคล กำทอง
  ไอที – ผลิตสื่อ

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • ไทย
 • English