ร่วมสนับสนุนพันธกิจเสียงสันติ


Personal info


ชื่อ (Firstname) (required)

นามสกุล (Lastname) (required)

อีเมล์ Email Adress (required)

โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุน(required)


หลักฐานการโอนเงิน (required)


ต้องการรับของที่ระลึกและใบเสร็จ
I would like a Souvenir and Receipt (required)

ต้องการ (YES)ไม่ต้องการ (NO)


ข้อมูลบนใบเสร็จ|Billing Detail


ออกใบเสร็จในนาม | Person or Organization Name

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | Tax ID

ที่อยู่ | Address

เบอร์โทรศัพท์ | Mobile Phone

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยใจกว้างขวางของคุณ
รายละเอียดการฝากเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้

Thank you for your generous donation.
The donation detail will be send to your email.

เสียงสันติ
voiceofpeace

Tel: 053-242654
Fax:
E-mail: [email protected]
Line: @Voiceofpeace

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

*Get our Newsletter directly in your mailbox

(Unsubscribe)

Map

 • English
 • ไทย