ร่วมสนับสนุนพันธกิจเสียงสันติ

บัญชีเลขที่ 501-2-08518-5
ชื่อบัญชี “เสียงสันติ”
สาขาท่าแพ
จังหวัดเชียงใหม่
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

 


  Personal info


  ชื่อ (Firstname) (required)

  นามสกุล (Lastname) (required)

  อีเมล์ Email Adress (required)

  โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุน(required)


  หลักฐานการโอนเงิน (required)
  ต้องการรับของที่ระลึกและใบเสร็จ I would like a Souvenir and Receipt (required)

  ต้องการ (YES)ไม่ต้องการ (NO)
  ข้อมูลบนใบเสร็จ|Billing Detail
  ออกใบเสร็จในนาม | Person or Organization Name


  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | Tax ID


  ที่อยู่ | Address


  เบอร์โทรศัพท์ | Mobile Phone   

   

   

  ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยใจกว้างขวางของคุณ
  รายละเอียดการฝากเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้

  Thank you for your generous donation.
  The donation detail will be send to your email.

  เสียงสันติ
  voiceofpeace

  Tel: 053-242654
  Fax:
  E-mail: [email protected]
  Line: @Voiceofpeace

  • ร่วมสนับสนุนพันธกิจเสียงสันติ

   บัญชีเลขที่ 501-2-08518-5
   ชื่อบัญชี “เสียงสันติ”
   สาขาท่าแพ
   จังหวัดเชียงใหม่
   ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

    


    Personal info


    ชื่อ (Firstname) (required)

    นามสกุล (Lastname) (required)

    อีเมล์ Email Adress (required)

    โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุน(required)


    หลักฐานการโอนเงิน (required)
    ต้องการรับของที่ระลึกและใบเสร็จ I would like a Souvenir and Receipt (required)

    ต้องการ (YES)ไม่ต้องการ (NO)
    ข้อมูลบนใบเสร็จ|Billing Detail
    ออกใบเสร็จในนาม | Person or Organization Name


    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | Tax ID


    ที่อยู่ | Address


    เบอร์โทรศัพท์ | Mobile Phone     

     

     

    ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยใจกว้างขวางของคุณ
    รายละเอียดการฝากเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้

    Thank you for your generous donation.
    The donation detail will be send to your email.

    เสียงสันติ
    voiceofpeace

    Tel: 053-242654
    Fax:
    E-mail: [email protected]
    Line: @Voiceofpeace

   • ร่วมสนับสนุนพันธกิจเสียงสันติ

    บัญชีเลขที่ 501-2-08518-5
    ชื่อบัญชี “เสียงสันติ”
    สาขาท่าแพ
    จังหวัดเชียงใหม่
    ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

     


     Personal info


     ชื่อ (Firstname) (required)

     นามสกุล (Lastname) (required)

     อีเมล์ Email Adress (required)

     โปรดระบุจำนวนเงินที่ต้องการสนับสนุน(required)


     หลักฐานการโอนเงิน (required)
     ต้องการรับของที่ระลึกและใบเสร็จ I would like a Souvenir and Receipt (required)

     ต้องการ (YES)ไม่ต้องการ (NO)
     ข้อมูลบนใบเสร็จ|Billing Detail
     ออกใบเสร็จในนาม | Person or Organization Name


     เลขประจำตัวผู้เสียภาษี | Tax ID


     ที่อยู่ | Address


     เบอร์โทรศัพท์ | Mobile Phone      

      

      

     ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยใจกว้างขวางของคุณ
     รายละเอียดการฝากเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้

     Thank you for your generous donation.
     The donation detail will be send to your email.

     เสียงสันติ
     voiceofpeace

     Tel: 053-242654
     Fax:
     E-mail: [email protected]
     Line: @Voiceofpeace

    ถวายเผื่อพันธกิจ

    • บัญชีเลขที่
    • 501-2-08518-5
    • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
    • สาขาท่าแพ
    • จังหวัดเชียงใหม่
    • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

    *Get our Newsletter directly in your mailbox

    (Unsubscribe)

    Map

    • ไทย
    • English