สื่อแห่งพระพร

V.1     เพราะเรารู้ว่าสันติสุขจากองค์พระเยซู

เป็นสันติสุขที่โลกนี้ให้ไม่ได้

เราจึงอยากประกาศไป  ถึงข่าวประเสริฐที่ยิ่งใหญ่

เพื่อให้คนได้รู้ถึงความจริง

V.2       เราจะเป็นเสียงสันติจากองค์พระเยซู

มุ่งมั่นบากบั่นเพื่อไปให้ถึงเส้นชัย

เป้าหมายคือประกาศไป  ให้โลกได้รู้ความจริงที่ยิ่งใหญ่

ข่าวประเสริฐจากองค์พระเยซู

Pre Chorus

แม้โลกจะเปลี่ยนแปลไป   แต่หัวใจคนยังเหมือนเดิม  ทุกคนต้องการคำตอบของชีวิต

Chorus

 • เราจะเป็นสื่อแห่งพระพร จะเป็นเสียงแห่งความหวัง

มอบความรักให้กับผู้คน ประกาศความรอดให้โลกใบนี้

จะยึดมั่นในสัญญา จะสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดี

ทั้งชีวิตที่มีจะอยู่รับใช้พระองค์

 • logovop2010
  เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน
  และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร

  เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ
  เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร
  ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ
 • logovop2010
  Voice of Peace is a Christian organization and member of the Evangelical Fellowship of Thailand that exists to serve all the Christian community through the use of media and a variety of communication services.
  Voice of Peace It is the purpose of Voice of Peace to encourage and promote the spiritual growth of the Church by leading people to faith in Christ, encouraging unity in the Body of Christ, demonstrating Christ’s love and concern for each individual, and advocating for social justice and community development.

ถวายเผื่อพันธกิจ

 • บัญชีเลขที่
 • 501-2-08518-5
 • ชื่อบัญชี "เสียงสันติ"
 • สาขาท่าแพ
 • จังหวัดเชียงใหม่
 • ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)
ไม่พบฟิลด์ใดๆ

Map

 • ไทย
 • English